Join
3 red flags stand in a line on a grassy Culloden Battlefield. The sky is grey and heavy. In the distance the memorial cairn can just be made out.
The Highlands

CÙIL LODAIR

Leugh anns a: English

Mun àite seo

Làrach dhrùidhteach far an tàinig an t-Ar-a-mach Seumasach ann an 1745 gu crìch bhrònach.

  • Faigh eòlas air na faireachdainnean cumhachdach aig Blàr Chùil Lodair anns an taigh-cluiche bogaidh 360-puing againn, a tha gad chur ann an cridhe a’ ghnothaich.
  • Ionnsaich mu fhìor sgeulachd Ar-a-mach 1745, an dà chuid bho shealladh nan Seumasach agus bho shealladh an Riaghaltais aig an taigh-tasgaidh againn a fhuair barantachadh bho chionn goirid agus far a bheil nithean air leth bhon àm air an taisbeanadh.
  • Thig air turas treòraichte den raon blàir far an seall sàr-threòraiche dhut na prìomh àiteachan far an robh gnìomh air Blàr Chùil Lodair, cho math ri bhith a’ faicinn a’ chàirn cuimhneachaidh a tha air a chuairteachadh leis na h-uaighean aig 1,500 saighdearan Seumasach.
  • Faic Bothan Leanach a chaidh a thogail san 18mh linn agus a chaidh ath-nuadhachadh bho chionn ghoirid le a mhullach air a thughadh, a rinneadh le fraoch bhon raon bhlàir fhèin.
  • Thoir sùil air a’ bhùth againn airson cuimhneachain gun samhail den turas agad, a’ gabhail a-steach seudraidh dèante le flùraichean à raon a’ bhlàir, dealbhan den làraich agus uisge-beatha Chùil Lodair.

Air 16 Giblean 1747, thàinig an t-Ar-a-mach Seumasach mu dheireadh gu crìch fhuilteach ann am fear de na cathan a bu dòrainniche ann an eachdraidh Bhreatainn.

Chruinnich luchd-taic nan Seumasach a bha a’ feuchainn ris a’ Mhonarcachd Stiùbhartach a thoirt air ais do Righ-chathraichean Bhreatainn an seo gus sabaid an aghaidh feachdan an riaghaltais fo Dhiùc Cumberland. B’ e seo an t-àrd chath mu dheireadh air talamh Bhreatainn agus, ann an nas lugha na uair a thìde, bha mu 1,600 marbh - 1,500 dhiubh nan Seumasach.

Tha Ionad Luchd-tadhail Chùil Lodair beòthail, air a dheagh rannsachadh agus tha e a’ toirt urram dhan àite. Tha e ri taobh a’ bhlàir-chatha agus tha nithean ann bho gach taobh anns a’ chath cho math ri taisbeanaidhean eadar-obrachail le cùl-fhiosrachadh mun chòmhstri. Tha e an dà chuid na chuimhneachan agus na iùl do latha a bha air leth cudromach ann an eachdraidh,

Seall barrachd

Na h-uairean-fosglaidh an-diugh

Ionad Luchd-tadhail
09.00–17.00
Café
09.00–16.00
Raon a’ Bhlàir
Open daily
Faic na h-uairean fosglaidh air fad

Prìs inntrigidh

Adult
£16.00
Concession
£14.50
Child
£11.50
Family
£42.00
One adult family
£35.00
Faic na prìsean inntrigidh uile Clàraich an-seo

Ballrachd

Tha inntrigeadh an-asgaidh do na buill uile

Ballrachd bho £5.20 / Mìos

Obair shaor-thoileach

Find out more about our modern, accessible visitor centre as well as getting around the battlefield.

Obair shaor-thoileach

Ionad air Mhàl

Culloden is the perfect venue for corporate functions and private events.

Ionad air Mhàl

Turasan sgoile

We welcome school visits. For more information please visit our learning pages.

Turasan sgoile

An robh fios agad?

’S e Bothan Leanach an aon togalach a tha fhathast na sheasamh bho àm a’ bhlàir.

Rangachadh Tripadvisor

Barrantasan agus duaisean

  • 5 star Visitor Attraction award
  • Gold Green Tourism Award
  • Investing in Volunteers Award
  • Accredited Museum award
  • Euan's Guide

Am fiosrachadh as ùire