Join
3 red flags stand in a line on a grassy Culloden Battlefield. The sky is grey and heavy. In the distance the memorial cairn can just be made out.
The Highlands

CÙIL LODAIR

An t-slighe ann

Address CÙIL LODAIR Inverness IV2 5EU
Tha Cùil Lodair 5 mìle an ear air Inbhir Nis, faisg air an A9/B9006. Lean na soidhnichean donn gu Cùil Lodair.


Fiosrachadh conaltraidh

Fòn: 01463 796090

Faigh stiùireadh

Bho Google Maps

Uairean fosglaidh

Ionad Luchd-tadhail

1 Apr–30 Sep, daily, 09.00–18.00 Current period 30 Sep–3 Nov, daily, 09.00–17:00 3 Jan–3 Mar, daily, 09.00–16.00
Café

Christmas closures: 25, 26 Dec and 1, 2 Jan

6 May–29 Sep, daily, 09.00–17.30 Current period 30 Sep–3 Nov, daily, 09.00–16.30 4 Nov–28 Feb 2025, daily, 09.00–15.30
Raon a’ Bhlàir

Current period 1 Jan–31 Dec, daily

Prìs inntrigidh

Visitor centre + guided battlefield tour
Adult
£16.00
Concession
£14.50
Child
£11.50
Family
£42.00
One adult family
£35.00
Visitor centre
Adult
£12.00
Concession
£10.50
Child
£7.50
Family
£32.00
One adult family
£25.00
Young Scot
£1.00

Buill an-asgaidh

Tha inntrigeadh an-asgaidh do na buill uile

Gabh Ballrachd

A' planadh do thurais

Mholamaid mu 2 uair a thìde airson turas dhan taigh-tasgaidh agus dhan raon blàir gus am faic thu a h-uile rud, ach ma tha thu fìor dheidheil air eachdraidh, bhiodh e furasta 3-4 uairean a thìde a chur seachad air an làraich.

Tha pàirceadh an-asgaidh do bhuill de dh’Urras Nàiseanta na h-Alba. Tha àiteachan pàrcaidh sònraichte ann do dhaoine air a bheil ciorram, do mhotar-baidhseagalan, agus àiteachan mòra do choidseachan agus dachaighean-motair. Tha racan nam baidhseagal rim faighinn cuideachd.

Tha fàilte ro choin air a’ bhlàir-chatha ach bu chòir do sheilbheadairean nan con a bhith a' cumail smachd orra agus a' glanadh suas às an-dèidh. Chan fhaod ach coin-cuideachaidh tighinn a-steach do dh’ionad an luchd-tadhail.

Chan eil drònaichean ceadaichte os cionn an raoin blàir.

Thèid a h-uile sgillinn a nithear air an làraich, bhon pàirc-chàraichean dhan chafaidh, a chleachdadh le obair gleidhteachais air an raon blàir agus gus an dualchas againn a ghlèidheadh airson an am ri teachd.

Goireasan agus Ruigsinneachd

Tha ruigsinneachd còmhnard ann do na rudan a leanas:

 • Cafaidh
 • Deasga fiosrachaidh/thiocaidean
 • Taigh-beag so-ruigsinneach
 • Bùth

Claisneachd Tha lùb claisneachd ri faighinn tron ionad air fad.

Faicsinneachd Tha fiosrachadh taisbeanaidh againn ann an cruth claisneachd agus clò mòr. Tha fiosrachadh againn ann an cruth claisneachd agus clò mòr.

Uidheamachd so-ruigsinneachd Bidh sinn a’ toirt seachad chathraichean-cuibhle air iasad an-asgaidh. Gheibhear sgùtairean cumhachd air iasad airson turas a dhèanamh den raon blàir.

Tha sinn air Iùl Ruigsinneachd Chùil Lodair a dhèanamh gus cuideachadh leis an turas agad.

Chithear lèirmheasan de ruigsinneachd na làraich air làrach-lìn Euan’s Guide.

There are designated disabled bays in the car park.

Taigh-beag so-ruigsinneach

We have display information in audio and large print. We have information in audio and large print.

We have display information in audio and large print.

Seòmar nam badan

There is level access from the main entrance to the:

 • Café
 • Ticket/information desk
 • Accessible toilet
 • Shop
Cafaidh
Gnìomhachdan do chloinn

There are large spaces for coaches and motor homes in the car park.

Dogs are welcome on the battlefield but please keep them under close control and pick up after them. Only assistance dogs are allowed inside the visitor centre.

There’s one 22kW electric car charging post in the car park.

A guided tour of the battlefield with one of our expert guides is included in the cost of admission.

We have a hearing loop throughout the visitor centre.

Seathar-àrd

The car park is open daily, from 8am–6pm.

Car parking is free for members of the National Trust for Scotland. For non-members there is a Pay & Display charge.

Motorcycle bays are also available.

Cuirm-chnuic
Slighe fhèin-treòraichte
Bùth
Taigh-beag
Slighean-coiseachd

There is level access from the main entrance to the:

 • Café
 • Ticket/information desk
 • Accessible toilet
 • Shop
Wi-Fi