Join

Taigh-tasgaidh

Taobh a-staigh Ionad Luchd-tadhail Chùil Lodair tha an taigh-tasgaidh againn, a fhuair barantachadh bho chionn ghoirid, gad thoirt air turas tro Ar-a-mach Seumasach 1745. Tha an taisbeanadh ag innse na sgeulachd an dà thaobh bho shealladh nan Seumasach agus bho shealladh an Riaghaltais, le nithean bhon àm rim faicinn.

Am measg nam prìomh nithean sa chruinneachadh tha Claidheamh Brodie, ball-taisbeanaidh eireachdail anns a bheil ìomhaighean mìorbhaileach de Mhedusa agus leumadairean air an dòrn aige, agus dag dìollaide (blunderbuss) tearc a chaidh a thoirt bho raon a’ bhlàir ann an Cùil Lodair le saighdear an Riaghaltais.

Tha an taigh-tasgaidh a’ cleachdadh teicneolas gus sùil as ùr a thoirt air a’ bhlàr. Tha an taigh-cluich bogaidh 360-puing againn gad chur aig cridhe ghnothaichean, agus tha am bòrd-catha le sealladh sùil an eòin a’ sealltainn dhut innleachdan agus gluasadan an latha.

Tha rudan a tha àirc-eòlaichean air lorg air an raon blàir air cothrom a thoirt dhuinn barrachd ionnsachadh mun bhlàir. Tha iad seo a’ gabhail a-steach buill muisg, bucaill agus crois feòdair brisg - tha e coltach gun do thuit seo rè a’ bhlàir.