Join
A view looking along a deep, woodland gorge towards a waterfall. A suspension bridge spans the gorge above the waterfall.
The Highlands

TEÀRMANN NÀDAIR NÀISEANTA CHOIRE SHALACH

An t-slighe ann

Tha Coire Shalach 12 mìle à Ullapul agus 46 mìle à Inbhir Nis.
Address Coire Shalach Braemore Junction Loch Broom Garve Ross-shire IV23 2AB OS Ref: NH208776

Bho Ullapul, rach gu deas air an A835. Aig ceann-rathaid a’ Bhràigh Mhòir, tionndaidh gu do làimh dheas air an A832, Rathad Dhùn Dòmhnaill.

Tha a’ phàirc-chàraichean dìreach far an A832, le pàirceadh ri taobh an rathaid ri fhaighinn ½ mìle bhon cheann-rathaid.

Tha an stad-bus as fhaisge aig Ceann-rathaid a’ Bhràigh Mhòir (½ mìle), le seirbheis bhusaichean à Ullapul agus Geàrrloch.

Fiosrachadh conaltraidh

Fòn: 01854 333333

Faigh stiùireadh

Bho Google Maps

Uairean fosglaidh

Coire Shalach

Current period 1 Jan–31 Dec, fosgailte gach latha
Ionad agus Cafaidh Slighe gu Nàdar

Current period 29 Mar–1 Nov, daily, 09.30–16.00

Prìs inntrigidh

Corrieshalloch Gorge
Adult
Free
Family
Free
One adult family
Free
Concession
Free
Parking (cars and motorcycles)
Car park
£5.00
Parking (motorhomes)
Car park
£10.00
Parking (motorhome service point)
Car park
£10.00
Parking (coaches)
Car park
£250.00

Buill an-asgaidh

Tha inntrigeadh an-asgaidh do na buill uile

Gabh Ballrachd

A' planadh do thurais

Dèan cinnteach gun cùm thu deagh astar air falbh bhon mhòr-ghil an-còmhnaidh.

Chan fhaod ach sianar a bhith air an drochaid aig an aon àm.

’S e ‘Àite gun Drònaichean’ a th’ ann an drochaid-coise Choire Shalach, an sgìre timcheall air an drochaid agus an t-àrd-ùrlar seallaidh meatailt. Tha seo gus dèanamh cinnteach nach cuirear dragh sam bith air fiadh-bheatha agus luchd-tadhail eile.

Taobh a-muigh nan sònaichean sin, feumaidh daoine le drònaichean cead iarraidh bho Mhanaidsear an Ionaid mus cleachd iad dròn. Bu chòir luchd-cleachdaidh coimeirsealta fios a chur gu Manaidsear Filmidh an Urrais aig filming@nts.org.uk.

Airson barrachd fiosrachaidh mu bhith a’ planadh an turais agad, faic an clàr-taice teàrnach de Ghoireasan no na ceistean cumanta againn.

Goireasan agus Ruigsinneachd

Tha prògram leantainneach againn de dheasachadh susbaint sho-ruigsinneach. Tha sinn air Iùl Ruigsinneachd a chruthachadh do Choire Shalach gus cuideachadh leis an turas agad.

Bhiomaid nur comain nam b’ urrainn dhuibh tadhal air làrach-lìn Euan’s Guide gus lèirmheas a dhèanamh air ruigsinneachd làraichean an Urrais agus gus innse dhuinn (agus do dhaoine eile) dè tha math agus far am feum sinn dèanamh nas fheàrr.

Faotainneachd 3G/4G
Pàirceadh so-ruigsinneach
Taigh-beag so-ruigsinneach
Seòmar nam badan

Bike racks are available.

Ruigsinneach do bhugaidhean
Cafaidh

Coach parking is available by special arrangement. It must be pre-booked.

Dogs are welcome but should be kept on a lead at all times.

Ionad teàirrdseadh charbadan-dealain

The car park is off the A832, close to the junction to the A835.

The car park postcode is IV23 2PJ.

The main car park is open 9.30am–4.30pm.

The overflow car park is open 24 hours.

Parking is free for members; otherwise, it is £5 for cars/motorcycles and £10 for motorhomes.

Cuirm-chnuic
Slighe fhèin-treòraichte

The toilets are open 9.30am–4.30pm.

A short, steep walk from the car park along a good path takes you to the suspension bridge, which sways slightly. Walk across the 25m long bridge – stopping to enjoy the vertigo-inducing view of the river below if you dare! Then stand on the cantilevered viewing platform on the opposite side of the gorge and look down onto the crashing 45m high Falls of Measach. You may also catch glimpses of Loch Broom from here.

As an added bonus, the gorge is even more spectacular when it’s raining or after a recent wet spell.

As well as the path leading to the suspension bridge and viewing platform, the gorge can be explored by following two short trails.

  • Corrieshalloch Gorge is wheelchair accessible but there are steep gradients.
  • There is an easier walk – both wheelchair- and pushchair-friendly – to a bench where there are views of Loch Broom and the surrounding countryside.