All stories

Showing 88 results for History and archaeology. Clear filter

Exploring Culzean Castle: The Life of Scipio Kennedy (Part 3)

Continue the story of Scipio Kennedy and his journey to Culzean Castle (Part 3 – Scipio’s role and literacy)

Homecoming for historic map

A Chimney Map dating from the 17th century has returned home to Castle Fraser

Exploring Culzean Castle: The Life of Scipio Kennedy (Part 2)

The story of Scipio Kennedy and his journey to Culzean Castle (Part 2 – The Middle Passage and slave-naming traditions)

Exploring Culzean Castle: The Life of Scipio Kennedy (Part 1)

Read the next chapter in a series of posts about Culzean Castle’s history and the life of Scipio Kennedy.

Exploring Culzean Castle: Before the journey

Read the first in a series of posts about Culzean Castles history and the life of Scipio Kennedy.

The lost walls of Culzean

Read about the discovery of an 18th century walled garden buried below the Fountain Court at Culzean Castle.

Sgeulachdan Seumasach: Cùil Lodair an-diugh

B' e Cùil Lodair am blàr làmh-ri-làimh mu dheireadh air talamh Bhreatainn. Pàirt de chòmhstri creideimh agus poileataigs nas motha san Roinn Eòrpa, dh'atharraich am blàr goirid ach fuilteach cùrsa eachdraidh.

Sgeulachdan Seumasach: Blàr Chùil Lodair

CChaidh cùrsa eachdraidh Bhreatainn, na h-Eòrpa agus an t-saoghail atharrachadh an seo aig Cùil Lodair air 16 Giblean 1746.

Sgeulachdan Seumasach: Ro Chùil Lodair

Bho na 1630an bha poileataigs agus creideamh ann am Breatann ann an ùpraid. Bha cogadh sìobhalta daonnan a' bagairt agus Alba, Èirinn agus Sasainn a' strì ri dòigh a lorg air a bhith rèidh ri chèile.

Photography on the edge

George Washington Wilson's photographs of St Kildans were popular with a curious Victorian public.

Everyday photographs reveal history

A box of photographs tells many stories.

Jacobite Stories: Culloden today

Today, the consequences of the ’45 are still hotly debated.

Jacobite Stories: The Aftermath of Culloden

The Duke of Cumberland was determined to eliminate the Jacobite threat.

Jacobite Stories: The Battle of Culloden

The course of British, European and world history was changed at Culloden on 16 April 1746.

Jacobite Stories: Before Culloden

Since the 1630s Britain had been going through a time of political and religious upheaval.