All stories

Showing 81 results for History and archaeology. Clear filter

Sgeulachdan Seumasach: Blàr Chùil Lodair

CChaidh cùrsa eachdraidh Bhreatainn, na h-Eòrpa agus an t-saoghail atharrachadh an seo aig Cùil Lodair air 16 Giblean 1746.

Sgeulachdan Seumasach: Ro Chùil Lodair

Bho na 1630an bha poileataigs agus creideamh ann am Breatann ann an ùpraid. Bha cogadh sìobhalta daonnan a' bagairt agus Alba, Èirinn agus Sasainn a' strì ri dòigh a lorg air a bhith rèidh ri chèile.

Photography on the edge

George Washington Wilson's photographs of St Kildans were popular with a curious Victorian public.

Everyday photographs reveal history

A box of photographs tells many stories.

Jacobite Stories: Culloden today

Today, the consequences of the ’45 are still hotly debated.

Jacobite Stories: The Aftermath of Culloden

The Duke of Cumberland was determined to eliminate the Jacobite threat.

Jacobite Stories: The Battle of Culloden

The course of British, European and world history was changed at Culloden on 16 April 1746.

Jacobite Stories: Before Culloden

Since the 1630s Britain had been going through a time of political and religious upheaval.