Join

An drochaid-crochaidh agus an cruth-tìre cultarach

Bha Coire Shalach mar phàirt de dh’Oighreachd a’ Bhràigh Mhòir, a bha le Sir John Fowler (1817-98). B’ e innleadair Bhictorianach a bh’ ann, agus b’ esan a thog a’ chiad rathad-iarainn fon talamh san t-saoghal (am Metropolitan ann an Lunnainn); bha e cuideachd na phrìomh innleadair air Drochaid Rèile Fhoirthe. Thug Fowler cruth-atharrachadh air a’ chruth-tìre Ghàidhealach seo thar 30 bliadhna, a’ cur 9 millean craobhan agus a’ togail na drochaid-chrochaidh thar Abhainn Droma an seo ann an 1874.

An da-rìribh, tha drochaid Choire Shealach na deck span crochte, le paidhleanan iarann mòlltaichte agus deic iarann toinnte, a bhios a’ cleachdadh càballan crochaidh an àite slabhraidhean. Tha i 25m a leud bho thaobh gu taobh, agus bidh i a’ gluasad beagan anns a’ ghaoith! Bha Sir Benjamin Baker agus John Dixon ag obair còmhla ri Fowler air an dealbhadh; bha an dithis innleadairean-thogalach seo air obrachadh còmhla air gluasad agus stàladh Snàthad Cleopatra air an Embankment ann an Lunnainn.

Beagan nas fhaide sìos a’ mhòr-ghil, tha an t-àrd-ùrlar seallaidh stàrr-chrannach (a chaidh a thogail le Urras Nàiseanta na h-Alba) a’ tabhann seallaidhean sgoinneil de dh’Easan na Miasaich agus den drochaid-chrochaidh.

Chaidh oighreachd a’ Bhràigh Mhòir gu John Calder ann an 1928, a thug Coire Shalach do dh’Urras Nàiseanta na h-Alba ann an 1945. Mar thoradh air an àrainneachd nàdarra iongantach, chaidh a chomharrachadh mar Thèarmann Nàdair Nàiseanta ann an 1967, a’ tabhann ìre nas àirde de dhìon dhan àite.

Seas air an drochaid sa gheamhradh agus fairich smùidreach an easa. Tha fàsmhorachd lom a’ gheamhraidh a’ leigeil leinn a’ mhòr-chlais cas fhaicinn gu math, agus a’ leigeil leinn luach a chur air na feachdan cumhachdach a chruthaich a’ mhòr-ghil seo bho chionn na mìltean de bhliadhnaichean.


Dhaibhsan a tha airson barrachd ionnsachadh, tha Aidan Bell, ball de sgioba Urras Nàiseanta na h-Alba aig Coire Shalach, air leabhar fhoillseachadh bho chionn ghoirid air John Fowler agus na pròiseactan innleadaireachd aige, as urrainn dhut a cheannach air làrach-lìn Biblio: Fowler’s Bridges