Places to visit

Raon Blàir agus Ionad Tadhail Chùil Lodair

Raon Blàir agus Ionad Tadhail Chùil Lodair

Làrach dhrùidhteach far an tàinig Ar-a-mach Seumasach ann an 1745 gu crìch bhrònach.

  • Seas air a’ mhonadh ghaothach far an d’rinn na Seumasaich an seasamh mu dheireadh aca.

  • Faic cò ris a bha e coltach a bhith aig Blàr Chùil Lodair san taigh-dhealbh bhogaidh san ionad tadhail.

  • Rach air ais do latha a’ bhlàir tro na taisbeanaidhean Eachdraidh Bheò gach latha.

  • Faic nithean Seumasach, a’ gabhail a-staigh claidheamh-leathann maisichte grinn a’ Phrionnsa Theàrlaich.

Air 16 Giblean 1747, thàinig an t-Ar-a-mach Seumasach mu dheireadh gu crìch fhuilteach ann am fear de na cathan as dòrainniche ann an eachdraidh Bhreatainn.

Chruinnich luchd-taic nan Seumasach a bha a’ feuchainn ris a’ Mhonarcachd Stiùbhartach a thoirt air ais do Righ-chathraichean Bhreatainn an seo gus sabaid an aghaidh feachdan an riaghaltais fo Dhiùc Cumberland. B’ e seo an t-àrd chath mu dheireadh air talamh Bhreatainn agus, ann an nas lugha na uair a thìde, bha mu 1,300 marbh - còrr is 1,000 dhiubh nan Seumasach.

Tha Ionad Luchd-tadhail Chùil Lodair beòthail, air a dheagh rannsachadh agus tha e a’ toirt urram dhan àite. Tha e ri taobh a’ bhlàir-chatha agus tha nithean ann bho gach taobh anns a’ chath cho math ri taisbeanaidhean eadar-obrachail le cùl-fhiosrachadh mun chòmhstri. Tha e an dà chuid na chuimhneachan agus na iùl do latha a bha air leth cudromach ann an eachdraidh.